Nabízíme
Domovská stránka > Nabízíme > Zemní práce

Zemní práce

Zajištujeme komplexní služby z oblasti zemních prací, výkopů a terénních úprav. Tyto stavební činnosti realizujeme na zakázkách menšího i většího rozsahu. K zemním a výkopovým pracím používáme moderní stavební stroje a vyškolenou obsluhu s mnohaletou praxí v oboru stavebnictví.
 
Specializujeme se na výkopové a kopáčské práce veškerého rozsahu. Realizujeme profesionální a rychlou výstavbu inženýrských sítí. Provádíme strojní výkopové práce včetně pokládky vodovodů, kanalizace, plynu, telekomunikačních a elektrických rozvodů. Kromě výkopů pro inženýrské sítě poskytujeme i jiné kopáčské práce jako například profesionální výkopy sklepů a základů staveb rodinných domů. Od počátku naší stavební činnosti zajišťujeme také výkopy pro bazény, čističky nebo jímky.
 
Zajišťujeme profesionální povrchové i hloubkové terénní úpravy všeho druhu od skrývkových prací přes rovnání až po svahování terénu. Z oblasti zahrnovacích prací nabízíme zásyp rýh, obsyp potrubí aj.
 
Nabízíme rovněž práce spojené s  výstavbou a úpravou silnic a jiných komunikací - výstavbu chodníků a příjezdových cest včetně jejich zpevnění.  Naše stavební firma se specializuje také na čištění příkopů, stok a vodních toků. Součástí zemních prací je také nakládka a odvoz vytěžené zeminy.
 

V rámci zemních a výkopových prací nabízíme:

 • zemní práce, výkopy a úpravy terénu
 • výstavba komunikací, příjezdových cest a chodníků
 • výstavba inženýrských sítí
 • výkopy sklepů
 • výkopy základů staveb
 • výkopy pro bazény, čističky a jímky
 • terénní úpravy rovinných a svažitých terénů
 • výkopové, zahrnovací a skrývkové práce
 • rovnání a svahování terénu
 • čištění příkopů, stok a vodních toků
 • hutnění
 • nakládka a odvoz zeminy

Stavební firma ASJ nabízí kvalitní a levné zemní a výkopové práce v Hradci Králové, Pardubicích a okolí.