Zemní práce
Zajištujeme komplexní služby z oblasti zemních prací, výkopů a terénních úprav. Tyto stavební činnosti realizujeme na zakázkách menšího i většího rozsahu. K zemním a výkopovým pracím používáme moderní stavební stroje a vyškolenou obsluhu s mnohaletou praxí v oboru stavebnictví.
 
Specializujeme se na výkopové a kopáčské práce veškerého rozsahu. Realizujeme profesionální a rychlou výstavbu inženýrských sítí. Provádíme strojní výkopové práce včetně pokládky vodovodů, kanalizace, plynu, telekomunikačních a elektrických rozvodů. Kromě výkopů pro inženýrské sítě poskytujeme i jiné kopáčské práce jako například profesionální výkopy sklepů a základů staveb rodinných domů. Od počátku naší stavební činnosti zajišťujeme také výkopy pro bazény, čističky nebo jímky.
 
Zajišťujeme profesionální povrchové i hloubkové terénní úpravy všeho druhu od skrývkových prací přes rovnání až po svahování terénu. Z oblasti zahrnovacích prací nabízíme zásyp rýh, obsyp potrubí aj.
 
Nabízíme rovněž práce spojené s  výstavbou a úpravou silnic a jiných komunikací - výstavbu chodníků a příjezdových cest včetně jejich zpevnění.  Naše stavební firma se specializuje také na čištění příkopů, stok a vodních toků. Součástí zemních prací je také nakládka a odvoz vytěžené zeminy.
 

V rámci zemních a výkopových prací nabízíme:

 • zemní práce, výkopy a úpravy terénu
 • výstavba komunikací, příjezdových cest a chodníků
 • výstavba inženýrských sítí
 • výkopy sklepů
 • výkopy základů staveb
 • výkopy pro bazény, čističky a jímky
 • terénní úpravy rovinných a svažitých terénů
 • výkopové, zahrnovací a skrývkové práce
 • rovnání a svahování terénu
 • čištění příkopů, stok a vodních toků
 • hutnění
 • nakládka a odvoz zeminy

Stavební firma ASJ nabízí kvalitní a levné zemní a výkopové práce v Hradci Králové, Pardubicích a okolí. 

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.