Certifikace
Domovská stránka > Certifikace > Politika kvality

Politika kvality

Spokojenost zákazníka

  • Strategickým cílem naší společnosti je trvalé uspokojování reálných potřeb našich zákazníků. Jsme si vědomi, že pouze spokojený zákazník se k nám vrátí.

Kvalita prováděných zakázek

  • Kvalitu prováděných zakázek je možné zajistit pouze z prvotřídních materiálů a kvalitní prací. Pečlivý výběr našich dodavatelů a kvalitní zpracování materiálů prováděným zakázkám a spokojenosti zákazníka jenom prospívá. Zákazníkům chceme předávat zakázky, které splňují všechny dohodnuté kvalitativní a kvantitativní parametry.

Zvyšování odborné způsobilosti

  • Trvalým zvyšováním odborné způsobilosti zaměstnanců společnosti na všech stupních řízení vytváříme personálně odborné předpoklady pro kvalitní pracovní výstupy na všech úrovních. Systematicky zvyšovat úroveň odborných znalostí a kvalifikaci externích dodavatelů společnosti.

Účast všech zaměstnanců na zlepšování systému kvality

  • Všichni zaměstnanci jsou seznámeni s dokumentací v rozsahu svých činností a jsou si vědomi povinností vyplívající z vyhlášené politiky kvality. Všichni jsou také povinni platné postupy důsledně uplatňovat v praxi a přenášet na dodavatele společnosti.

Dodržování platných právních a jiných předpisů

  • Všichni zaměstnanci společnosti se zavazují dodržovat požadavky platných právních a jiných předpisů systému kvality, ke kterým se společnost zavázala. Dále zvyšovat a prohlubovat povědomí systému kvality mezi svými zaměstnanci a zapojit do našich snah o zlepšování systému kvality i naše obchodní partnery.
 
Jiří Švub - jednatel společnosti, Hradec Králové, 5.1.2010